top of page

Docent terecht op staande voet ontslagen nadat hij leerlingen alleen liet vlak na schietincident


Afgelopen maart vond er een schietincident plaats op het 24 oktoberplein te Utrecht. Bij dit schietincident kwamen vier mensen te overlijden en raakte meerdere mensen gewond. Scholen in de buurt kregen vlak na het incident de instructie om iedereen binnen te houden in ieder geval tot 18:00. De docent in kwestie kreeg ook deze instructie, maar verliet desondanks de school een aantal uur eerder en liet zijn leerlingen zonder toezicht achter.

De docent is geschorst en vervolgens vier dagen na het incident op staande voet ontslagen. De school beschouwt het negeren van instructies, die de veiligheid en welzijn van studenten, als ernstig plichtsverzuim. Ook verwijt de school de docent dat hij willens en wetens het risico zou hebben genomen dat de leerlingen eveneens het schoolgebouw zouden hebben verlaten met alle mogelijke consequenties van dien. De school acht het ontbreken van inzicht in de ernst van het negeren van veiligheidsinstructies eveneens ernstig verwijtbaar, vooral nu de docent in de afgelopen twee jaar al meermaals zou zijn aangesproken op het niet opvolgen van instructies. De docent had volgens de school beter moeten en kunnen weten.

Volgens de docent is er geen sprake van een dringende reden voor ontslag omdat er geen instructie was die hij zou hebben overtreden. De docent zou zijn leerlingen naar de kantine hebben gebracht en derhalve niet hebben blootgesteld aan ernstig gevaar. Verder is de docent van mening dat zijn persoonlijke omstandigheden niet of onvoldoende zouden hebben meegewogen in het besluit van de school om tot ontslag over te gaan. De docent vindt dat de school tot minder zware sancties had moeten overgaan. De docent verzoekt de kantonrechter tot het veroordelen van de school tot het betalen van een vergoeding van €450.000. De kantonrechter wijst dit verzoek af.

De kantonrechter meent dat als uitgangspunt heeft te gelden dat een docent verantwoordelijk is voor zijn klas. Ongeacht of de leerlingen nu kinderen of jongvolwassenen zijn. Dit geldt eens te meer voor een ervaren docent zoals de docent in kwestie. De kantonrechter vindt dat de docent zijn zorgverplichting heeft geschonden door zelf het pand te verlaten en de klas met leerlingen, waar hij op dat moment de verantwoordelijkheid voor droeg, zonder enig overleg met de directie of collega’s achter te laten in de kantine waar het erg druk was en bovendien een gespannen sfeer heerste.

De kantonrechter oordeelde dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven en veroordeelde de docent tot het betalen van de proceskosten.

Heeft u over het onderwerp “ontslag op staande voet”, als werkgever of als werknemer, een vraag? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@advocatenvandejurist.nu

Voor de hele uitspraak klik hier!


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page