top of page

Verbetertraject niet altijd verplicht bij ontslag wegens disfunctioneren


Verbetertraject niet altijd verplicht bij ontslag wegens disfunctioneren

Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan wegens disfunctioneren is het van essentieel belang dat de werkgever deze werknemer de mogelijkheid heeft gegeven om zijn functioneren te verbeteren. Werkgevers starten daarom vaak verbetertrajecten met disfunctionerende werknemers. In zo’n traject worden er duidelijke afspraken gemaakt over o.a. de duur en het beoogde doel van het traject. Dat de werknemer de kans heeft gekregen om zich te verbeteren dient door de werkgever te worden aangetoond in de ontslagprocedure. Een verbetertraject is daarbij voor de rechter vaak belangrijk om te beoordelen of de werknemer deze kans(en) heeft gehad.

Uit een recentelijke uitspraak van Rechtbank Overijssel blijkt echter dat een verbetertraject niet in alle gevallen verplicht is. De rechter oordeelde dat, gelet op eenvoudige aard van de functie, de werkgever niet verplicht was om een verbetertraject te starten. De situatie is als volgt.

Werkneemster is werkzaam als facilitair medewerker bij werkgever. Zij is verantwoordelijk voor het openen en schoonhouden van het opleidingspand van werkgever, zorgt voor het ontvangst van de cursisten en draagt tevens zorg voor de catering. Over de jaren heen hebben meerdere gesprekken met werkneemster plaatsgevonden over haar manier van werken, in de hoop dat haar functioneren zou verbeteren. Dit heeft echter, volgens werkgever, helaas niet tot het gewenste resultaat geleid.

Gelet op de door werkgever met werkneemster gevoerde gesprekken, heeft werkgever volgens de rechter voldoende inspanningen verricht om het functioneren van

werkneemster te verbeteren. Weliswaar is geen sprake geweest van een coaching- of begeleidingstraject, maar gelet op de eenvoudige aard van de functie van werkneemster rustte op werkgever niet de verplichting tot het aanbieden van een dergelijk traject.

Uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat bij ontslag wegens disfunctioneren o.a. een goed dossier essentieel is. Daarnaast is het van belang dat de werkgever de werknemer de mogelijkheid heeft gegeven om zijn functioneren te verbeteren. Hoewel het starten van een verbetertraject hier een belangrijk onderdeel van is, blijkt uit deze uitspraak dat het niet in alle gevallen verplicht is.

Heeft u over het onderwerp “disfunctioneren”, als werkgever of als werknemer, een vraag? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@advocatenvandejurist.nu

Voor de hele uitspraak klik hier!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page