top of page

Slapend dienstverband: wat kan of moet ik er nu mee?

Wat is een slapend dienstverband: Een werknemer is langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt en er is naar verwachting geen kans op terugkeer bij de werkgever. Krachtens de wet kan de werkgever in zo’n situatie na het verkrijgen van een ontslagvergunning het dienstverband door opzegging beëindigen. In veel gevallen heeft de werkgever

Slapend dienstverband: wat kan of moet ik er nu mee?

dat de afgelopen jaren niet gedaan omdat in geval van beëindiging van het dienstverband de wettelijke transitievergoeding aan de werknemer moet worden betaald.

Op grond van de Wet Compensatie transitievergoeding wordt de door de werkgever in zo’n geval betaalde transitievergoeding – met terugwerkende kracht: vanaf 1 juli 2015! – door de overheid aan de werkgever gecompenseerd. De vraag is nu of de werkgever gegeven de feiten en omstandigheden verplicht is of verplicht kan worden om tot beëindiging van een slapend dienstverband over te gaan.

De wetgever heeft dit – naar mijn mening: ten onrechte – in de wet niet geregeld. Hierdoor zal de voormelde vraag door de rechter beoordeeld moeten worden. Vooralsnog is in de uitspraken van de lagere rechters (vooral: de rechtbanken) te lezen dat de werkgevers bijna nooit verplicht zijn om het dienstverband te beëindigen en dat dit ook na invoering van de nieuwe wet waarschijnlijk niet zo zal zijn.

Inmiddels zijn er door de rechtbank over dit onderwerp prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld. De verwachting is dat de Hoge Raad in of omstreeks de maand oktober 2019 een antwoord op de gestelde prejudiciële vragen zal geven.

Heeft u over het onderwerp “slapend dienstverband”, als werkgever of als werknemer, een vraag? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@advocatenvandejurist.nu

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page