top of page

Het belang van de correcte reden voor ontslag op staande voet

In hoeverre kan een ‘verkeerd geformuleerde reden’ een ontslag op staande voet aantasten?

Ontslag op staande voet

In casu betreft het een monteur die sinds 2014 in dienst is bij zijn werkgever. Naar aanleiding van een auto-ongeluk, heeft werknemer zich wegens medische beperkingen op 12 februari 2018 ziek gemeld. De werknemer geeft hierbij te kennen dat hij een pijnlijke linker hand, gekneusde ribben en rug heeft, waardoor hij moeilijk kan bukken, staan, hurken, auto rijden etc.

De werkgever heeft op 7 maart 2018 het woonadres van de werknemer bezocht om de sleutels van de zaak op te halen en te informeren hoe het met de werknemer gaat. Echter, de werknemer bleek niet thuis te zijn. Vervolgens heeft werkgever telefonisch contact opgenomen met werknemer. Werkgever kreeg te horen dat werknemer naar de huisarts moest. Achteraf vernam werkgever van meerdere derden dat werknemer op dat tijdstip buitenshuis aan het lunchen was.

Op 14 maart 2018 heeft de verzuimrapporteur van de Arbodienst een huisbezoek uitgevoerd, waarbij werknemer nogmaals niet op zijn woonadres is aangetroffen. Inmiddels had de werkgever van derden vernomen dat de aanrijding opzettelijk is veroorzaakt en werknemer dagelijks werkzaam is in zijn eigen garage. Aangezien de werkgever de situatie niet vertrouwt, schakelt zij een recherchebureau in.

De werknemer is vervolgens tussen 20 en 24 april geobserveerd op de locatie waar hij een eigen garage heeft. Het recherchebureau maakt camerabeelden vanaf de openbare weg waaruit blijkt dat de werknemer inderdaad op die locatie aanwezig is. Echter, de beelden bieden geen zicht op hetgeen zich in het bedrijf van de werknemer afspeelt. Nog voordat werkgever het definitieve rapport ontvangt, ontslaat zij werknemer op staande voet. Als reden voert zij aan ‘sleutelen en reparatiewerkzaamheden uitvoeren aan auto’s’.

Uit de camerabeelden is te zien dat werknemer veelvuldig als bestuurder met verschillende auto’s aan en af rijdt bij zijn onderneming en geen enkele blijk geeft van enige lichamelijke beperking. Echter van de door werkgever aan het ontslag op staande voet ten grondslag gelegde reparatiewerkzaamheden (‘sleutelen’) aan auto’s is niets te zien zodat niet is gebleken of werknemer die werkzaamheden heeft verricht. De kantonrechter is hierom van oordeel dat het ontslag op staande voet geen stand kan houden.

Wel komt de kantonrechter tot het oordeel dat de werknemer ‘op flagrante wijze zijn verplichting geschonden heeft om de werkgever en bedrijfsarts op juiste wijze te informeren’. De overeenkomst wordt door de kantonrechter ontbonden nu de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Nu het ontslag op staande voet geen stand heeft gehouden, is de werkgever veroordeeld om het loon dat verschuldigd is tussen het ontslag op staande voet en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst – te weten 6 maandsalarissen – aan werknemer te betalen.

Bovenstaande uitspraak toont aan dat het voor de werkgever heel belangrijk is om bij een ontslag op staande voet zorgvuldig te werk te gaan.

Heeft u vragen omtrent een ontslag op staande voet, neem dan gerust contact met ons op.

Voor de hele uitspraak klik hier!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page