top of page

Een kwetsend Sinterklaasgedicht!

Het niet respectvol omgaan met collega’s kan leiden tot plichtsverzuim.

Een kwetsend sinterklaasgedicht!

In 2015 heeft een politieagent een vrouwelijke collega tijdens een kerstviering op het podium geroepen. Verkleed als Sinterklaas las hij haar tijdens zijn optreden ten overstaan van 140 collega’s en een aantal buitenstaanders een kwetsend sinterklaasgedicht voor.

Het gedicht zag op de mislukte liefdesrelatie van zij collega en bevatte de woorden: “Op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen. Nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen. Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen en uit elkaar gespat zijn al jouw dromen. Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren, maar je zult toch helemaal alleen dit jaar kerstmis moeten vieren”. Vervolgens zong hij een gedeelte van een kerstlied van André Hazes over het alleen vieren van kerst. Alsof dat nog niet genoeg was gaf hij haar als cadeau een pakje zakdoekjes om haar tranen mee te drogen.

Op dat moment heeft de teamchef ingegrepen en aangegeven dat er niet zo met collega’s kan worden omgegaan. Naar aanleiding van de vele klachten van collega’s is er vervolgens een intern disciplinair onderzoek ingesteld naar het vertoonde gedrag. De betreffende politieagent werd naar aanleiding hiervan overgeplaatst en kreeg een disciplinaire straf, te weten een inhouding van zestien verlofuren over het jaar 2016.

De politieagent was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. De kantonrechter te Maastricht oordeelde dat de politieagent zich door zijn handelen niet heeft gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. De handelswijze van de politieagent getuigt van geen respect voor zijn collega, hetgeen niet getolereerd kan worden. Het betreft hier een pijnlijke privékwestie waar de politieagent op een zeer ongepaste manier mee om is gegaan, zelfs al was dit een feit van algemene bekendheid. Het optreden van de politieagent is om die reden aan te merken als plichtsverzuim. Gelet hierop was de politie bevoegd tot het opleggen van de disciplinaire straf.

Uit deze uitspraak blijkt maar weer dat het respecteren van collega’s een basisprincipe is waaraan veel waarde gehecht wordt.

Voor de hele uitspraak klik hier!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page