top of page

Het achterhouden van je bedrijfswachtwoord, mag dat?

Is een werknemer bij de beëindiging van het dienstverband verplicht om het wachtwoord van de door hem gebruikte bedrijfslaptop af te staan?

Het achterhouden van je bedrijfswachtwoord, mag dat?

Onlangs kreeg het Hof Amsterdam te oordelen over bovengenoemde situatie. In casu was een werkneemster een half jaar in dienst bij een kinderdagverblijf. In het kader van de arbeidsovereenkomst stelde de werkgever een bedrijfslaptop ter beschikking van werkneemster. Na het eindigen van de overeenkomst leverde de werkneemster de laptop weer in.

Enkele dagen nadat werkneemster de laptop had ingeleverd werd haar met spoed verzocht om het ontgrendelingswachtwoord aan werkgever mede te delen zodat de opvolgend gebruikster van de laptop gebruik kon maken. Werkneemster had namelijk een account aangemaakt op de laptop en dit account vereiste een wachtwoord om de laptop te kunnen gebruiken.

De voormalig werkneemster weigerde dit. Zij stelde zich op het standpunt dat indien zij het wachtwoord zou geven, anderen vanuit haar account konden werken, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat er allerlei (ongewenste) activiteiten konden worden uitgevoerd op haar account. Daarnaast stelde zij zich op het standpunt dat de systeembeheerder gewoon had kunnen inloggen op de laptop of simpelweg een nieuw account kon aanmaken.

De werkgever was niet computervaardig en er waren geen ict’ers werkzaam bij werkgever. Gelet hierop hebben de directeur en twee werknemers meerdere uren besteed aan het proberen te ontgrendelen van de laptop. Dit is hen niet gelukt. Vervolgens hebben zij een nieuwe laptop aangeschaft en hebben zij meerdere belangrijke documenten hierop moeten plaatsen. Dit heeft meerdere uren tijd in beslag genomen.

De rechter ging er niet in mee dat de aanschafwaarde van een nieuwe laptop betaald diende te worden, wel oordeelde de rechter dat de werkgever door het niet verkrijgen van het wachtwoord, schade had geleden.

Aangezien werkgever niet duidelijk heeft gemaakt wat de directeur en haar medewerkers in het opgegeven aantal uren concreet hebben gedaan om de laptop en de gegevens die erop stonden weer in gebruik te kunnen nemen, schatte de rechter de geleden schade op €500,00.

Voor de hele uitspraak klik hier.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page