top of page

Collega uitschelden, mag dat zomaar?


Mag je een collega uitschelden?

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt: je ergert je helemaal wild aan een collega omdat je vindt dat hij de kantjes ervan afloopt, omdat hij de hele tijd privégesprekken voert en op Facebook zit in plaats van te werken of om wat voor reden dan ook .

En dat kan –zo blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van de kantonrechter te Roermond– nare gevolgen hebben, als je die frustratie uit.

In dit geval was de betreffende werkneemster werkzaam bij een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. De activiteiten van de werknemer bestaan uit het behandelen en begeleiden van mensen met een visuele beperking.

Op 19 mei 2017 bereikt de ergernis van de werkneemster over haar collega blijkbaar een hoogtepunt met als gevolg dat zij via haar werk mail twee mails verzendt waarin zij haar blinde collega een “blindj verke” (in het Nederlands: een blind varken) en een “kutmongool” noemt.

Dat schiet bij haar werkgever in het verkeerde keelgat en die vraagt dan aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met de scheldende werkneemster te ontbinden. De kantonrechter geeft de werkgever gelijk.

Hoewel de werkneemster reeds 23 jaar in dienst is, naar haar mening goed functioneerde en zij een goede band heeft met haar (blinde) collega’s die haar onvoorwaardelijk steunen, en spijt heeft van haar handelen, maakt dat niet dat van de werkgever verlangd kan worden dat zij de werkneemster in dienst blijft houden.

De kantonrechter oordeelt dat – gelet op de aard van de activiteiten van de werkgever, de door werkgever opgestelde regels omtrent het onderwerp pesten en e-mailgebruik en het feit dat de uitgescholden collega nota bene zelf blind is – de werkneemster verwijtbaar heeft gehandeld en ontbindt de arbeidsovereenkomst. Wel heeft de werkneemster recht op een transitievergoeding maar daar heeft haar gemachtigde niet om gevraagd zodat die ook niet kan worden toegewezen.

Conclusie: ook al erger je geel en groen aan een collega, ga niet schelden niet op Facebook, niet op twitter, niet via de mail, het kan je zomaar je baan kosten.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page