top of page

Het voorkeursrecht van de kleine ondernemer


Het voorkeursrecht van de kleine ondernemer

Stel je huurt als ondernemer een pand. Het huurcontract bepaalt dat de verhuurder bij een voorgenomen verkoop het pand eerst aan jou dient aan te bieden tegen een marktconforme vraagprijs. De verhuurder wilde het gehuurde aan een derde verkopen maar besluit het gehuurde conform de afspraak eerst aan jou aan te bieden. Binnen de overeengekomen aanvaardingstermijn geef je de verhuurder te kennen dat je gebruik wil maken van het kooprecht. Echter, onder voorbehoud van financiering.

De verhuurder verkoopt vervolgens, na het eindigen van de aanvaardingstermijn, het gehuurde aan een derde. Hij deelt jou mede dat jij het aanbod niet hebt aanvaard en dat het kooprecht is komen te vervallen. Het financieringsvoorbehoud was namelijk geen onderdeel van het aanbod en een afwijkende aanvaarding van een aanbod houdt verwerping van dat aanbod in.

Het bovenstaande deed zich onlangs voor. De huurder liet het hier niet bij zitten en besluit om naar de rechter te stappen. Hij verlangt dat de verhuurder het gehuurde alsnog voor de overeengekomen prijs aan hem verkoopt. Het gerechtshof overweegt dat het voor een horecaondernemer met een eenmanszaak niet goed mogelijk is binnen een termijn van vier weken zekerheid te verkrijgen over de mogelijkheid tot financiering van de koopsom voor een bedrijfspand. Door het pand aan te bieden zonder de mogelijkheid van een financieringsvoorbehoud, heeft de verhuurder feitelijk een voorwaarde gecreëerd die niet aan het overeengekomen kooprecht voldoet en die voor de huurder redelijkerwijs niet te vervullen was.

Het hof oordeelt dat door het aanbod met financieringsvoorbehoud te aanvaarden, de huurder tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn kooprecht. De verhuurder heeft door het gehuurde desondanks aan een derde te verkopen, wanprestatie gepleegd.

Hebt u een huur en/of koopgeschil? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Voor de hele uitspraak klik hier.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page