top of page

Proeftijdontslag van werkneemster wegens verzwijgen burn-out in het verleden


Werkgever heeft na het horen van het feit dat werknemer een burn-out heeft gehad in het verleden, haar arbeidsovereenkomst beëindigd in de proeftijd omdat zij dit niet eerder gemeld heeft. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat er sprake is van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte.

Werkneemster is op 2 juni 2016 bij een tandartspraktijk in dienst getreden in de functie van baliemedewerker. Op 23 juni heeft zij haar werkgever verteld dat zij in het verleden een burn-out en een Ziektewetuitkering heeft gehad. Nog geen week later heeft werkgever haar in de proeftijd ontslagen omdat zij van mening is dat zij dit bij haar sollicitatie had moeten mededelen.

Volgens werkneemster is haar ontslag gelegen in het feit dat zij een burn-out heeft gehad in het verleden. Dit levert een verboden onderscheid op op grond van een vermeende handicap of chronische ziekte op. Haar behandeling was namelijk al in 2016 succesvol afgerond en er waren geen psychische klachten meer aanwezig die aan werkhervatting in de weg konden staan. Zij ontving nog een Ziektewetuitkering op het moment van solliciteren omdat zij in februari 2016 was bevallen van haar kind en nog geen andere baan had gevonden.

Werkgever is van mening dat iemand voor de functie van baliemedewerker over de nodige stressbestendigheid moet beschikken. Het is dan ook de vraag of iemand die langdurig is uitgevallen ten gevolge van een burn-out wel geschikt is voor die functie. Werkneemster had dit volgens werkgever dan ook gelijk moeten melden omdat dit relevant is voor de functie. Werkneemster heeft werkgever echter niet ingelicht over de burn-out en de Ziektewetuitkering en heeft daarmee het vertrouwen van werkgever geschaad.

Het college voor de rechten van de mens oordeelt dat op een sollicitant in beginsel geen verplichting rust om tijdens de sollicitatieprocedure melding te maken van een chronische ziekte, tenzij hij wist of redelijkerwijs had moeten weten dat zijn ziekte van invloed is op de uitoefening van de functie. In het geval van de werkneemster was dit niet het geval nu zij ten tijde van de sollicitatie volledig hersteld was en zij hoefde er dan ook niet van uit te gaan dat dit nog invloed zou hebben. Er rustte geen plicht op haar om dit of dat zij een Ziektewetuitkering kreeg mede te delen.

Werkgever had, voor over te gaan tot ontslag, onderzoek moeten doen naar de vraag of de werkneemster nog een burn-out had, welke beperkingen zij hiervan nog ondervond en of zij hierdoor daadwerkelijk ongeschikt was voor de functie. Werkneemster was dus niet ongeschikt voor de functie.

Wilt u overgaan tot een rechtsgeldig ontslag van uw medewerker, in de proeftijd of buiten de proeftijd? Neem dan contact op met ons en wij helpen u graag verder!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page