top of page

Ziek melden van werknemer aan UWV? Doe het op tijd!


Meldingsplicht Ziektewet UWV

Meldingsplicht Ziektewet aan UWV

Wanneer uw werknemer ziek is, dient u dit tijdig door te geven aan het UWV. Doet u dit als werkgever te laat of zelfs helemaal niet, dan zal het UWV een boete opleggen. De hoogte van deze boete kan variëren tussen de € 70,00 en € 455,00 óf 100% van het bedrag waarvan het UWV denkt dat zij benadeeld is. Dit wordt bepaald in het Boetebesluit Sociale Zekerheidswetten. Het voorkomen van een boete is zeker de moeite waard om alert te zijn.

Kalenderdagen te laat:

1 t/m 6 dagen: € 70,00

7 t/m 27 dagen: € 230,00

28 of meer dagen: € 455,00

Bent u als werkgever niet verwijtbaar, dan kan UWV besluiten geen boete op te leggen of deze te minderen. Nadere regels hierover staan in de Beleidsregel boete werkgevers ZW, die per 1 april 2017 in werking is getreden.

Let er op dat een werknemer in beginsel ziek dient te worden gemeld in de 42ste ziekteweek. De termijn kan ook 4 dagen na de eerste ziektedag van werknemer zijn als de werknemer bijvoorbeeld een ziektewetuitkering heeft of gaat krijgen, als het dienstverband eindigt tijdens ziekte of wanneer het een oproepkracht betreft. Deze termijn van 4 dagen wordt ook gehanteerd voor de ziekmelding aan de Arboarts of bedrijfsarts.

Kort gezegd, legt het UWV een boete op die wordt afgestemd op de ernst van de overtreding, de mate waarin aan de werkgever het te laat of niet melden verweten kan worden en er wordt rekening gehouden met de omstandigheden waaronder te laat of niet is gemeld.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page