top of page

ID-fraude in het arbeidsrecht

Iedereen heeft af en toe wel eens geen overzicht over zijn inkomsten en uitgaven. Maar wat als je op een dag door overheidsinstanties wordt verzocht om ontvangen toeslagen en studiegeld terug te betalen vanwege inkomsten die door jou genoten zouden zijn. Je komt er achter dat je blijkbaar werkzaam bent bij een schoonmaakbedrijf waar je nog nooit iets van hebt gehoord? Het blijkt dat iemand anders werkzaam is geweest bij het schoonmaakbedrijf, maar dat hiervoor jouw persoonsgegevens zijn gebruikt. Wat nu?

De schade die je hierdoor hebt geleden, kun je verhalen op het schoonmaakbedrijf. Doordat het schoonmaakbedrijf, zonder jou persoonlijk te hebben gezien of gesproken, een arbeidsovereenkomst op jouw naam heeft gesteld, handelt het bedrijf onrechtmatig. Het bedrijf handelt dan namelijk in strijd met de zorgvuldigheid die van haar als werkgever in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht. De werkgever is namelijk gehouden om de identiteit van zijn werknemers op een deugdelijke wijze te controleren. Dit geldt eens te meer nu op grond van de wet, identiteitsgegevens pas mogen worden opgenomen in een administratie of worden doorgegeven aan derden indien de werknemer daarvoor ondubbelzinnig toestemming verleend. Nu dit niet is gebeurd, kan de schade die jij daardoor hebt geleden op dit schoonbedrijf worden verhaald. Uiteraard moet de schade wel een gevolg zijn van het handelen van de werkgever en ook voldoende aannemelijk zijn.

Conclusie: controleer als werkgever bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst altijd, of de toekomstige werknemer ook echt degene is voor wie hij zich uitgeeft.

Voor meer informatie over uw verplichtingen als werkgever met betrekking tot de persoonsgegevens van uw werknemers kunt u contact opnemen met Advocaten van DeJurist te Maastricht.

De uitspraak van de rechtbank Noord-Holland ( Ktr Alkmaar) van 28 december 2016 is gepubliceerd in de Praktijkgids 2017 nummer 87.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page