top of page

Werkgever mag hoofddoek verbieden


Werkgever mag hoofddoek verbieden

Het Europees Hof van Justitie, de hoogste rechtsinstantie van de EU, heeft op 14 maart 2017 geoordeeld dat een werkgever een werknemer mag verbieden een hoofddoek of een ander religieus symbool te dragen op de werkvloer.

Een Belgische vrouw, die werkzaam was als receptioniste bij het beveiligingsbedrijf G4S, was naar het Hof gestapt omdat haar werkgever haar had gevraagd geen hoofddoek meer te dragen op de werkvloer. De Belgische vrouw weigerde dit en werd om die reden in 2006 ontslagen.

Volgens het Europees Hof is dit geen discriminatie als het verbod is gebaseerd op een bedrijfsreglement waarin de onderneming ‘het zichtbaar dragen van enig politiek, filosofisch of religieus teken’ verbiedt. De wens van een werkgever om tegenover zijn klanten neutraliteit te willen uitstralen is legitiem, aldus het Hof, met name wanneer dat geldt voor de werknemers die contact met klanten hebben.

Wanneer er geen reglement is, waarin een soortgelijke bepaling is opgenomen en een werkgever verbiedt het om een hoofddoek of een ander religieus symbool te dragen, dan maakt hij zich wel schuldig aan discriminatie.

Het beveiligingsbedrijf G4S had volgens het Hof wel moeten overwegen de Belgische vrouw een werkplek aan te bieden waarbij ze geen direct contact met klanten had in plaats van haar te ontslaan.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page