top of page

Het geval van een zieke werknemer

Een uitspraak van de kantonrechter in Enschede op 17-02-2017, waar menig werkgever een les van kan leren:

Vrouwe Justitia, het geval van een zieke werknemer

Werknemer A treedt per 1 augustus 2016 bij werkgeefster B in dienst als verkoper. A en B zijn goede vrienden en om deze reden komen partijen een dienstverband voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd, overeen. Op 1 augustus 2016 blijkt A ziek te zijn en niet in staat om te werken.

Werkgeefster B (een kleine werkgever) is krachtens de wet gehouden om gedurende 2 jaar het loon te betalen. Werkgeefster B vraagt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van artikel 7:669, lid 3 e (verwijtbaar handelen werknemer A)en/of g (een verstoorde arbeidsverhouding) en/of h (andere omstandigheden, die moeten leiden tot beëindiging van het dienstverband). De kantonrechter in Enschede houdt zich geheel aan de wet. Er geldt een opzegverbod tijdens ziekte krachtens artikel 7:670 BW. Er is geen reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werkgeefster B zit dus mooi met de gebakken peren.

De moraal van het verhaal is: wees als werkgever voorzichtig! Hoewel ziekte van een werknemer niet altijd te voorkomen is, kun je als werkgever wel maatregelen treffen om de bedrijfsrisico’s te beperken. Neem vrijblijvend contact met Advocaten van DeJurist op om dit soort vervelende gevallen te voorkomen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page