top of page

Ik kan de kosten van het personeel niet meer betalen door de teruglopende omzet, wat kan ik doen?

 1. Werktijdverkorting aanvragen

(LET OP: NIET MEER VAN TOEPASSING ZIE HIER VOOR NIEUW NOODFONDS!)

 

U mag als werkgever indien er sprake is van gebeurtenissen die niet behoren tot het normale ondernemersrisico eenzijdig de werktijd van de werknemer verminderen als u een vergunning heeft tot werktijdverkorting.

 

Werktijdverkorting houdt concreet in dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is in dienst blijven van de werkgever, terwijl de niet-gewerkte uren worden betaald vanuit de Werkloosheidswet (WW). U bespaart hiermee loonkosten, en ook wordt op deze manier voorkomen dat werknemers overhaast worden ontslagen, die enige tijd later wellicht weer hard nodig zijn binnen het bedrijf.

 

U kunt de vergunning aanvragen bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel 

 

 

Let op!

 • De vergunning wordt niet met terugwerkende kracht verleend. Eventuele werkvermindering in de periode vóór de aanvraagdatum valt dus niet onder de vergunning.

 • De werktijdverkortingsvergunning kan alleen worden aangevraagd voor de werknemers voor wie een loondoorbetalingsplicht geldt. Dit betekent dat uitzendkrachten, mensen met een voorovereenkomst en oproepkrachten zonder een minimaal vast aantal uren niet onder de regeling vallen.

 • Bij de aanvraag wordt getoetst of het personeelsbestand is afgestemd op de voor uw bedrijf redelijkerwijs te verwachten normale behoefte. Anders moeten er andere maatregelen worden genomen zoals het aanvragen van ontslagvergunningen, waarover hierna meer.

 • Er moet sprake zijn van een verminderde omzet/bedrijvigheid van tenminste 20% gedurende een periode van  minimaal 2 en maximaal 24 kalenderweken.

 • Zodra de vergunning verleend is, moet dit gemeld worden aan het UWV via het daarvoor bestemde formulier ‘Melding werktijdverkorting’. Bij het UWV kan dan, voor de werknemers die aan de voorwaarden voor toekenning van een uitkering voldoen, een WW-uitkering worden aangevraagd. De toegekende WW-uitkeringen worden niet aan de werknemers betaald, maar rechtstreeks aan u als de werkgever.

2. Ontslagvergunning aanvragen bij UWV

 

Lijkt het erop dat werktijdenverkorting niet gaat helpen omdat de bedrijfsresultaten zo dramatisch zijn dat het personeelsbestand structureel moet worden ingekrompen dan kunt u voor een gedeelte van het personeel ook aan UWV toestemming vragen om het dienstverband met de betreffende werknemers te mogen beëindigen.

 

Indien u toestemming wilt vragen op grond van financieel –economische noodzaak, dient een en ander onderbouwd te worden met financiële gegevens waaruit de noodzaak blijkt. Verder is het zo dat u niet zelf de werknemers mag uitkiezen met wie u het dienstverband wilt beëindigen. De keuze van de werknemer die in aanmerking komt voor ontslag wordt bepaald door het zgn. afspiegelingsbeginsel. Nadat u de toestemming heeft gekregen, moet u vervolgens het dienstverband opzeggen met in achtneming van de opzegtermijn en bent u ook de wettelijke transitievergoeding verschuldigd.

 

Mocht u hulp nodig hebben of heeft u vragen, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen via onderstaand formulier of via: 043-325-1585.

Vragen over coronavirus gerelateerde problematiek? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Uw bericht is in goede orde ontvangen. Wij nemen z.s.m. contact met u op!

Onze specialist op het gebied van Coronavirus gerelateerde vraagstukken.

mr. Yvonne L.S. Schipper
Oprichter, eigenaar en advocaat
 
Algemeen telefoonnummer Advocaten van DeJurist, advocaat Maastricht
Algemeen emailadres Advocaten van DeJurist, advocaat maastricht
mr. Yvonne Schipper
 • Meester in de rechten & advocaat

 • Afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie arbeidsrecht

 • Indrukwekkende loopbaan o.a. Senior Procesjurist FNV, Senior Manager Deloitte, kantonrechter-plaatsvervanger, rechter-plaatsvervanger én al meer dan 7 jaar succesvol ondernemer (DeJurist)

 • Meer dan 27 jaar ervaring, talloze zaken behandeld en procedures gevoerd (>> Zie bijv. uitspraak Clara Wichman. en >> uitspraak AV1368. en >> uitspraak BA2347. en ECLI:NL:RBLIM:2015:2795)

 • Gespecialiseerd op veel rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht, verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen, verbintenissenrecht

 • Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Rechtskundige Adviseurs (NVRA)

 • Alom geliefd bij haar cliënten door haar deskundigheid, vastberadenheid, doortastend optreden, strategisch inzicht, betrokkenheid en integer handelen

 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
Kleine kop
bottom of page