top of page

Sociaal zekerheidsrecht

Het sociale-zekerheidsrecht regelt, als onderdeel van het bestuursrecht, de rechten en verplichtingen van degenen die een rol hebben met betrekking tot sociale zekerheid (werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, ouderen en zelfstandigen). Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen (of andere samenlevingsvormen) die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in (voldoende) inkomen en/of verzorging te voorzien. Dat geldt bijvoorbeeld bij pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden van naasten of werkloosheid.

Het stelsel van sociale zekerheid

Het stelsel van sociale zekerheid bestaat uit:

 • Sociale voorzieningen (participatiewet, IOAW, IOAZ, TW, AKW). Sociale voorzieningen worden door het rijk, via de belastingen, gefinancierd.

 • Sociale verzekeringen (volksverzekeringen: Wlz, AOW, Anw, Wajong ; werknemersverzekeringen: WIA, WAO, WW, ZW). Over sociale verzekeringen is men een premie verschuldigd. Volksverzekeringen gelden voor bijna iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Ze worden betaald uit inkomensafhankelijke premies en belastingen. Een groot gedeelte van de zorgverzekering wordt op deze manier gefinancierd. Werknemersverzekeringen zijn, zoals de naam al aangeeft, bedoeld voor werknemers. Deze verzekeringen vormen een belangrijk deel van het sociale zekerheidsstelsel. De financiering van werknemersverzekeringen geschiedt via de werkgever, die de premie inhoud op het loon.

De WW en de WIA, de belangrijkste pijlers

WW

De Werkloosheidwet (WW) is, zoals de naam al verklaart, bedoeld voor werknemers die hun baan verliezen of stoppen met hun werk. De hoogte en lengte van de uitkering is afhankelijk van een groot aantal factoren, waaronder het WW-maandloon en het aantal dienstjaren. Het UWV beroept zich over de aanvraag voor een WW-uitkering. Aanvragen van WW-uitkering geschiedt via het UWV

WIA

In de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat dat mensen  die volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geworden, een uitkering ontvangen. Deze uitkering gaat in na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 2 jaar. De WIA is bedoeld als opvolger van de WAO. Daarbij moet gezegd worden dat de WAO blijft bestaan voor mensen die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Beide wetten worden uitgevoerd door het UWV. Aanvragen van WIA-uitkering geschiedt via het UWV

Waar kan Advocaten van DeJurist mij concreet mee helpen?

Op elke vraag m.b.t. het sociale zekerheidsrecht weten wij een antwoord, bij elk geschil kunnen wij uw belangen op een specialistische manier behartigen. Concreet adviseert en waar nodig procedeert Advocaten van DeJurist ten aanzien van:

 • WW

 • WIA

 • WAO

 • ZW

 • Wlz

 • AOW

 • Anw

 • Wajong

 • Participatiewet

 • IOAW

 • IOAZ

 • TW

 • AKW

 • Conflicten met de uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid  (zoals met de UWV, SVB, de gemeentelijke sociale diensten, zorgverzekeraars, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en zorgkantoren)

Onze specialisten op het gebied van het sociale zekerheidsrecht

 • Meester in de rechten & advocaat

 • Afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie arbeidsrecht

 • Indrukwekkende loopbaan o.a. Senior Procesjurist FNV, Senior Manager Deloitte, kantonrechter-plaatsvervanger, rechter-plaatsvervanger én al meer dan 7 jaar succesvol ondernemer (DeJurist)

 • Meer dan 27 jaar ervaring, talloze zaken behandeld en procedures gevoerd (>> Zie bijv. uitspraak Clara Wichman. en >> uitspraak AV1368. en >> uitspraak BA2347. en ECLI:NL:RBLIM:2015:2795)

 • Gespecialiseerd op veel rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht, verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen, verbintenissenrecht

 • Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Rechtskundige Adviseurs (NVRA)

 • Alom geliefd bij haar cliënten door haar deskundigheid, vastberadenheid, doortastend optreden, strategisch inzicht, betrokkenheid en integer handelen

mr. Yvonne L.S. Schipper
Oprichter, eigenaar en advocaat
 
nieuwe banier yvonne zwart-wit_edited.jp
Algemeen telefoonnummer Advocaten van DeJurist, advocaat Maastricht
Algemeen emailadres Advocaten van DeJurist, advocaat maastricht
 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
mr. Anton H.M. van den Broek
Eigenaar en advocaat
 
Algemeen telefoonnummer Advocaten van DeJurist, advocaat Maastricht
Algemeen emailadres Advocaten van DeJurist, advocaat maastricht
mr. Anton H.M. van den Broek.jpg
 • Meester in de rechten & advocaat

 • Afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • Meer dan 35 werkervaring als rechtshulpverlener

 • Gespecialiseerd in procedures in hoger beroep op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • Aan de wieg gestaan van veelspraakmakende uitspraken, waaronder de uitspraak van de Hoge Raad van 9 januari 2015, nr13/05569, (een van de belangrijkste arbeidsrechtelijke uitspraken van het jaar 2015)

 • Deskundig, creatief, oplossingsgericht, enthousiast en gedreven

 • LinkedIn Advocaten van DeJurist
 • White Facebook Icon
bottom of page