top of page

Huurrecht

Het huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst. Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. De meeste regels van het huurrecht zijn te vinden in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:201 t/m 7:310 BW). Daarnaast zijn er enkele andere wetten en bepalingen die betrekking hebben op specifieke onderdelen van het huurrecht, zoals de Huurprijzenwet woonruimte, het Besluit huurprijzen woonruimte en het Besluit servicekosten.

Ontbinding of opzegging van huurovereenkomst 

Elke huurruimte heeft andere regels die van toepassing zijn. Zo kent de wet specifieke regels voor zelfstandige woonruimte, voor hospita verhuur en voor zogeheten 'artikel 7:290 bedrijfsruimte’ en 'artikel 7:230a bedrijfsruimte'. Welke regels precies van toepassing zijn, hangt af van het soort huurruimte. Zo kent de wet specifieke regels voor zelfstandige woonruimte, voor hospita verhuur en voor zogeheten 'artikel 7:290 bedrijfsruimte’ en 'artikel 7:230a bedrijfsruimte'. De huurovereenkomst mag niet zomaar ontbonden worden. Dit mag alleen als de huurder toerekenbaar tekort komt in het nakomen van de huurovereenkomst (denk aan achterstallige betaling van de huur). Soms kan men hierbij vorderen tot ontruiming van het pand. Hiervoor zijn juridische procedures nodig (het zogenaamde gerechtelijk ontruimingsvonnis).

Waar kan Advocaten van DeJurist mij concreet mee helpen?

Op elke arbeidsrechtelijke vraag weten wij een antwoord, bij elk geschil kunnen wij uw belangen op een specialistische manier behartigen. Concreet adviseert en waar nodig procedeert Advocaten van DeJurist ten aanzien van:

 • opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten

 • geschillen over gebreken, onderhoud en renovaties

 • opzegging en ontbinding van huurovereenkomsten

 • inroepen van huurbescherming bij huur van winkelruimte en woonruimte

 • ontruimingsbescherming

 • huurovereenkomsten op basis van de Leegstandwet

 • huurprijsaanpassingen

 • indeplaatsstelling en onderhuur

 • schadeloosstelling bij afbraak en realisering bestemmingsplannen

 • zekerheden voor betaling van de huur

 • faillissement van verhuurder of huurder

Onze specialisten op het gebied van huurrecht

 • Meester in de rechten & advocaat

 • Afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie arbeidsrecht

 • Indrukwekkende loopbaan o.a. Senior Procesjurist FNV, Senior Manager Deloitte, kantonrechter-plaatsvervanger, rechter-plaatsvervanger én al meer dan 5 jaar succesvol ondernemer (DeJurist)

 • Meer dan 27 jaar ervaring, talloze zaken behandeld en procedures gevoerd (>> Zie bijv. uitspraak Clara Wichman. en >> uitspraak AV1368. en >> uitspraak BA2347. en ECLI:NL:RBLIM:2015:2795)

 • Gespecialiseerd op veel rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht, verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen, verbintenissenrecht

 • Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Rechtskundige Adviseurs (NVRA)

 • Alom geliefd bij haar cliënten door haar deskundigheid, vastberadenheid, doortastend optreden, strategisch inzicht, betrokkenheid en integer handelen

mr. Yvonne L.S. Schipper
Oprichter, eigenaar en advocaat
 
nieuwe banier yvonne zwart-wit_edited.jp
Algemeen telefoonnummer Advocaten van DeJurist, advocaat Maastricht
Algemeen emailadres Advocaten van DeJurist, advocaat maastricht
 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
mr. Anton H.M. van den Broek
Eigenaar en advocaat
 
Algemeen telefoonnummer Advocaten van DeJurist, advocaat Maastricht
Algemeen emailadres Advocaten van DeJurist, advocaat maastricht
mr. Anton H.M. van den Broek.jpg
 • Meester in de rechten & advocaat

 • Afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • Meer dan 35 werkervaring als rechtshulpverlener

 • Gespecialiseerd in procedures in hoger beroep op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • Aan de wieg gestaan van veelspraakmakende uitspraken, waaronder de uitspraak van de Hoge Raad van 9 januari 2015, nr13/05569, (een van de belangrijkste arbeidsrechtelijke uitspraken van het jaar 2015)

 • Deskundig, creatief, oplossingsgericht, enthousiast en gedreven

 • LinkedIn Advocaten van DeJurist
 • White Facebook Icon
bottom of page