top of page

Contractenrecht

Het contractenrecht regelt onder andere hoe overeenkomsten tot stand komen, waaraan ze moeten voldoen om geldig te zijn en wat er gebeurt als een overeenkomst niet wordt nageleefd. Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten maar ook discussies daarover komen regelmatig voor in de juridische wereld. Het schrijven van een goede overeenkomst vereist deskundigheid en maatwerk. Onze specialisten kunnen u daarbij helpen.

Opstellen of toetsen van overeenkomsten

Overeenkomsten kennen een houdbaarheidsdatum. Gebruikt u al langere tijd dezelfde overeenkomsten, dan kunnen bepalingen achterhaald zijn door gewijzigde wet- en regelgeving. U kunt daar mogelijk dan geen beroep meer op doen. Het is daarom belangrijk uw overeenkomsten regelmatig te laten updaten aan de actuele wet- en regelgeving. Daarnaast toetsen wij bestaande overeenkomsten en adviseren wij over eventuele knelpunten, onjuistheden en aanpassingen.

Het belang van waterdichte algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn bepalingen die u schriftelijk vastlegt. Daarin wordt van alles geregeld over een overeenkomst. Deze overeenkomst kan afgesloten zijn tussen ondernemers onderling of tussen ondernemers en consumenten. De bepalingen in de voorwaarden kunnen gaan over de garantie, aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen, de manier van betalen of bijvoorbeeld hoe u een klacht moet indienen. Als u eenmaal uw voorwaarden hebt opgesteld, hoeft u deze niet elke keer van te voren met uw klanten door te nemen. Het hebben van waterdichte algemene voorwaarden is van noodzakelijk belang, ze kunnen het verschil maken tussen het winnen of verliezen van een procedure.

Waar kan Advocaten van DeJurist mij concreet mee helpen?

Op elke contractuele vraag weten wij een antwoord, bij elk geschil kunnen wij uw belangen op een specialistische manier behartigen. Concreet adviseert en waar nodig procedeert Advocaten van DeJurist ten aanzien van:

 • aanbod en aanvaarding

 • agentuurovereenkomst

 • geheimhoudingsbeding

 • incasso geldvorderingen

 • ingebrekestelling

 • managementovereenkomst

 • opschorting

 • overeenkomst van opdracht

 • licentieovereenkomsten

 • samenwerkingsovereenkomsten

 • toerekenbare tekortkoming

 • wanprestatie

 • geheimhoudingsverklaring

 • algemene voorwaarden

 • koopovereenkomsten

 • handelsovereenkomsten

 • algemene voorwaarden

 • distributieovereenkomsten

 • IT-overeenkomsten

Onze specialisten op het gebied van contractenrecht

 • Meester in de rechten & advocaat

 • Afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie arbeidsrecht

 • Indrukwekkende loopbaan o.a. Senior Procesjurist FNV, Senior Manager Deloitte, kantonrechter-plaatsvervanger, rechter-plaatsvervanger én al meer dan 7 jaar succesvol ondernemer (DeJurist)

 • Meer dan 27 jaar ervaring, talloze zaken behandeld en procedures gevoerd (>> Zie bijv. uitspraak Clara Wichman. en >> uitspraak AV1368. en >> uitspraak BA2347. en ECLI:NL:RBLIM:2015:2795)

 • Gespecialiseerd op veel rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht, verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen, verbintenissenrecht

 • Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Rechtskundige Adviseurs (NVRA)

 • Alom geliefd bij haar cliënten door haar deskundigheid, vastberadenheid, doortastend optreden, strategisch inzicht, betrokkenheid en integer handelen

mr. Yvonne L.S. Schipper
Oprichter, eigenaar en advocaat
 
nieuwe banier yvonne zwart-wit_edited.jp
Algemeen telefoonnummer Advocaten van DeJurist, advocaat Maastricht
Algemeen emailadres Advocaten van DeJurist, advocaat maastricht
 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
mr. Anton H.M. van den Broek
Eigenaar en advocaat
 
Algemeen telefoonnummer Advocaten van DeJurist, advocaat Maastricht
Algemeen emailadres Advocaten van DeJurist, advocaat maastricht
mr. Anton H.M. van den Broek.jpg
 • Meester in de rechten & advocaat

 • Afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • Meer dan 35 werkervaring als rechtshulpverlener

 • Gespecialiseerd in procedures in hoger beroep op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • Aan de wieg gestaan van veelspraakmakende uitspraken, waaronder de uitspraak van de Hoge Raad van 9 januari 2015, nr13/05569, (een van de belangrijkste arbeidsrechtelijke uitspraken van het jaar 2015)

 • Deskundig, creatief, oplossingsgericht, enthousiast en gedreven

 • LinkedIn Advocaten van DeJurist
 • White Facebook Icon
bottom of page