CAO-recht

Een collectieve arbeidsovereenkomst is een overeenkomst die is aangegaan tussen een of meer werkgevers (of verenigingen van werkgevers) en een of meer verenigingen van werknemers (lees: vakbonden), waarin voornamelijk arbeidsvoorwaarden worden geregeld. Meestal is er sprake van een zogenaamde ‘minimum-cao’ (90% van de gevallen), waarbij van de regels in de cao mag worden afgeweken, maar enkel in het voordeel van de werknemer (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ‘standaard-cao’, waarvan nooit mag worden afgeweken).

Algemeen verbindend verklaring van de cao

Een cao is een overeenkomst die wordt gesloten tussen twee partijen, de vakbond en de werkgevers(organisatie). Dat wil dus ook zeggen dat de rechten en plichten uit die cao in beginsel ook slechts voor deze twee partijen gelden. Wanneer een cao in een bepaalde bedrijfstak bijvoorbeeld de metaal wordt afgesloten tussen een vakbond zoals bijvoorbeeld FNV Bondgenoten of CNV en een werkgeversorganisatie van die bedrijfstak waarvan ondernemingen in de metaal lid zijn, betekent dit het volgende. De ondernemingen die lid zijn van de werkgeversorganisatie moeten zich dan aan de cao  houden. De ondernemingen die geen lid zijn van de werkgeversorganisatie hoeven zich niet aan de cao te houden.

 

Dat is alleen anders als de cao algemeen verbindend wordt verklaard. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan op verzoek van een van de cao partijen besluiten dat de cao algemeen verbindend wordt verklaard.Het gevolg van algemeen verbindend verklaring is dat alle ondernemingen die in die bedrijfstak werkzaam zijn vanaf dat moment zich ook moeten houden aan de cao Dat geldt alleen niet als de minister de onderneming heeft uitgezonderd van de algemeen verbindend verklaring.

 

De algemeen verbindend verklaring kan maximaal twee jaar duren. Daarna moet een nieuw verzoek worden ingediend.

Rechten en plichten uit de cao voor (niet-)vakbondsleden

Vakbondsleden zijn automatisch partij bij de cao wanneer hun vakbond partij is bij het afsluiten van de cao. Wanneer ook hun werkgever partij is (eventueel via een werkgeversorganisatie) en ze onder de werkingssfeer van de cao vallen, zijn beiden gebonden en kunnen beiden zowel rechten als plichten uit de cao halen.

Wanneer er sprake is van algemeen verbindend verklaring maakt het niet uit of de vakbond van de vakbondsleden partij is of dat de werkgever al dan niet partij is. Bij algemeen verbindend verklaring van de cao geldt deze automatisch.

Voor niet-vakbondsleden is het anders, net als voor vakbondsleden van een vakbond die geen partij is bij het afsluiten van de cao. Is de werkgever ook geen partij, dan zijn er geen rechten te ontlenen, tenzij er sprake is van algemeen verbindend verklaring.

Is de werkgever wél indirect of direct partij bij de cao, dan heeft hij de plicht om ook niet-vakbondsleden zo te behandelen als hij vakbondsleden behandelt onder de cao. De cao is dus van toepassing. Het is echter wel zo dat hoewel de werkgever de plicht heeft om de cao toe te passen, de werknemer niet het recht heeft om dat af te dwingen als hij geen vakbondslid (van een vakbond die partij is) is.

Dit laatste is een vreemde situatie: de werkgever heeft wel de plicht om iets te doen, maar de werknemer kan zijn bijbehorend recht niet afdwingen. Reden daarvoor is dat het anders geen zin meer zou hebben om vakbondslid te worden en dit zelfs nadelig zou kunnen uitpakken. Situaties als deze komen af en toe voor in de Nederlandse wet (een ander voorbeeld is het feit dat de overheid gokken en wedden tegen wil gaan en daarom weddenschappen niet afdwingbaar maakt. Verliest u een weddenschap, dan heeft u wel de plicht om te betalen, maar de andere partij kan dat niet bij de rechter afdwingen).

Waar kan Advocaten van DeJurist mij concreet mee helpen?

Op elke CAO-rechtelijk vraag weten wij een antwoord, bij elk geschil kunnen wij uw belangen op een specialistische manier behartigen. Concreet adviseert en waar nodig procedeert Advocaten van DeJurist ten aanzien van:

 • de toepasselijkheid van een cao

 • loonvorderingen cao

 • verplichte aansluiting bij het bedrijfspensioenfonds op grond van cao

 • Wet bedrijfspensioenfonds

 • toepasselijke cao bij overnames, fusies, splitsingen en herstructureringen

 • nawerking cao

 • algemeen verbindend verklaarde cao

 • bedrijfs-cao

 • ondernemings-cao

Onze specialisten op het gebied van CAO-recht

mr. Yvonne L.S. Schipper
Oprichter, eigenaar en advocaat
 
 • Meester in de rechten & advocaat

 • Afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie arbeidsrecht

 • Indrukwekkende loopbaan o.a. Senior Procesjurist FNV, Senior Manager Deloitte, kantonrechter-plaatsvervanger, rechter-plaatsvervanger én al meer dan 7 jaar succesvol ondernemer (DeJurist)

 • Meer dan 27 jaar ervaring, talloze zaken behandeld en procedures gevoerd (>> Zie bijv. uitspraak Clara Wichman. en >> uitspraak AV1368. en >> uitspraak BA2347. en ECLI:NL:RBLIM:2015:2795)

 • Gespecialiseerd op veel rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht, verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen, verbintenissenrecht

 • Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Rechtskundige Adviseurs (NVRA)

 • Alom geliefd bij haar cliënten door haar deskundigheid, vastberadenheid, doortastend optreden, strategisch inzicht, betrokkenheid en integer handelen

 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
mr. Anton H.M. van den Broek
Eigenaar en advocaat
 
 • Meester in de rechten & advocaat

 • Afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • Meer dan 35 werkervaring als rechtshulpverlener

 • Gespecialiseerd in procedures in hoger beroep op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • Aan de wieg gestaan van veelspraakmakende uitspraken, waaronder de uitspraak van de Hoge Raad van 9 januari 2015, nr13/05569, (een van de belangrijkste arbeidsrechtelijke uitspraken van het jaar 2015)

 • Lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging van Arbeidsrecht

 • Deskundig, creatief, oplossingsgericht, enthousiast en gedreven

 • LinkedIn Advocaten van DeJurist
 • White Facebook Icon
Kleine kop