top of page

Het wettelijk minimumloon

Op 1 juli 2017 is het minimumloon gewijzigd. Deze wijziging heeft plaatsgevonden om aansluiting te zoeken bij veranderende maatschappelijke opvattingen en beter aan te sluiten bij wat internationaal gangbaar is. De leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het wettelijk minimumloon wordt stapsgewijs verlaagd van 23 jaar naar 21 jaar. De eerste stap is dat de maximumleeftijd voor het jeugdloon per 1 juli 2017 verlaagd is naar 22 jaar. Per 1 juli 2019 wordt dit 21 jaar. Ook zal het minimum uurloon van jongeren tussen de 18 en 20 jaar stijgen.

De veranderingen zien er als volgt uit:

Veranderingen minimumloon

Per 1 juli 2017 gelden de onderstaande bedragen per maand bij een volledige (40-urige) werkweek (bedragen zijn exclusief vakantiegeld):

Minimumloon per maand volledige werkweek

Per 1 januari 2018 zal ook de wetgeving omtrent het meerwerk en het stukloon veranderen. Per 1 januari 2018 dient de werkgever, ook in deze gevallen, er zorg voor te dragen dat de werknemers gemiddeld per uur minimaal het minimumloon betaald krijgen.

Wilt u meer weten over deze wijzigingen of hebt u vragen, neem dan gerust contact met ons op!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page