top of page

Werkgever moet €17.500,- betalen aan nieuwe werknemer, die nog geen dag heeft gewerkt!


Mismatch kost werkgever 17.500,- euro

Het zal je maar overkomen als werkgever. Na een sollicitatieprocedure ben je er uit! Dit is de geschikte kandidaat, of toch niet?

De werknemer heb je een dienstverband voor de duur van 6 maanden aangeboden, helaas is het wettelijk bepaald dat je dan geen proeftijd mag opnemen. Ook heb je in de overeenkomst geen tussentijds opzegbeding opgenomen. Je hebt met de werknemer afgesproken dat hij een dag voor indiensttreding, maar na ondertekening van de arbeidsovereenkomst, proef komt draaien. En dan blijkt dat je je vergist hebt, de werknemer heeft toch niet de kennis en kunde om de functie naar behoren te vervullen.

Nog voordat de werknemer ook maar begonnen is aan zijn eerste officiële werkdag, ga je over tot ontslag op staande voet omdat je van mening bent dat de werknemer je onjuist heeft geïnformeerd tijdens de sollicitatie en hij daarnaast in ernstige mate de geschiktheid voor de functie mist. Gelukkig maak je door hem tijdig te ontslaan geen overbodige kosten, althans dat dacht je.

De kantonrechter te Bergen op Zoom dacht hier heel anders over. Zo oordeelde de rechter dat het op de weg van de werkgever lag om tijdens de sollicitatiegesprekken een goed beeld te krijgen van de kennis en kunde van werknemer. Het feit dat werkgever bijna nooit sollicitatiegesprekken voert, is geen argument vindt de rechter. Het komt voor rekening en risico van werkgever dat hij zich onvoldoende heeft laten informeren over de kennis en vaardigheden van werknemer in relatie tot de werkzaamheden die hij zou moeten gaan verrichten.

De rechter stelt vast dat een tijdsbestek van enkele dagen, nota bene voordat het dienstverband officieel een aanvang had genomen, te kort is geweest voor werkgever om te kunnen beoordelen of werknemer in ernstige mate de bekwaamheid en/of geschiktheid blijkt te missen voor de functie. Ook al blijven de prestaties van de werknemer achterwege, dan nog rechtvaardigt dit geen ontslag op staande voet.

De kantonrechter oordeelt dan ook dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven en de werkgever hierdoor schadeplichtig is geworden. Werkgever is hierdoor aan werknemer een vergoeding verschuldigd, gelijk aan het bedrag van loon voor over de hele duur van de arbeidsovereenkomst en dat was 6 maanden. Daarnaast is de werkgever, nu hij de werknemer ten onrechte op staande voet heeft ontslagen, een billijke vergoeding verschuldigd.

Wel matigt de kantonrechter de vergoedingen, omdat hier sprake is van een mismatch en de werknemer nog geen werkzaamheden voor de werkgever heeft verricht. Dat neemt niet weg dat de werkgever maar liefst €17.500 moet betalen aan de werknemer.

Conclusie: bied een overeenkomst voor bepaalde tijd met een langere duur dan 6 maanden, zodat je een proeftijd kunt opnemen, neem altijd een tussentijds opzegbeding op en ga niet over tot ontslag voordat je advies hebt ingewonnen van een arbeidsrechtsspecialist.

Wilt u weten of het arbeidscontract met uw werknemer juridisch goed in elkaar zit of wilt u een juridisch goed onderbouwd arbeidscontract? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Voor de hele uitspraak klik hier

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page